Sdílej

14. 5. 2024 - Transformace vysokých škol reaguje na trh práce

Díky prostředkům z Národního plánu obnovy dochází k transformaci vysokých škol, jejímž cílem je proměnit formy a obsah vysokoškolského vzdělávání a přizpůsobit strukturu studijních programů novým trendům a měnícím se potřebám trhu práce.


Bude urychlen přechod veřejných vysokých škol k novým, zejména digitálním formám výuky, a dojde tak ke zvýšení podílu kombinovaného (blended learning) a distančního vzdělávání na jednotlivých vysokých školách.


Reforma podporuje tvorbu nových profesně zaměřených studijních programů i nových studijních programů v progresivních oborech orientovaných zejména na digitální technologie, moderní technologie a inženýrství, kvalitu životního prostředí, odpadové hospodářství, energetiku, stavebnictví, plánování krajiny, inovace v oblasti mobility či ve zdravotní a sociální péči.


Velký důraz bude kladen také na zvyšování kompetencí akademických pracovníků v oblasti využívání informačních technologií a inovativních přístupů ve výuce.


Součástí transformace je také podpora veřejných vysokých škol při vytváření jejich střednědobých a dlouhodobých strategií vzdělávání v oblasti zelených dovedností a navazování strategických partnerství se třetími stranami, které jsou relevantní pro nové nebo upravené studijní programy.

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií