Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

2. ŽÁDOST O VÝPLATU

ve výši: 807 375 129  EUR

předpokládaný termín podání: 2023

Stav Implementace:

splněno

očekávané splnění

do termínu podání 2. Žádosti

o výplatu


očekávané výrazné zpoždění/nesplnění

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZEK NA PROJEKTY OCHRANY PROTI SUCHU A PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA BRNA
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.9: Podpora biodiverzity a boj se suchem


Investice č. 1: Ochrana proti suchu a protipovodňová ochrana města Brna

Milník 161

Oznámení o zadání všech zakázek na projekty ochrany proti suchu a protipovodňové ochrany města Brna. 

MŽP

4Q 2022

POSOUZENÍ DEKARBONIZACE DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ V ČESKU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.3: Přechod na čistší zdroje energie


Reforma č. 1 Modernizace distribuce tepla v soustavách dálkového vytápění

Milník 110

Provedení a zveřejnění posouzení postupu dosahování dekarbonizace dálkového vytápění v České republice v souladu

s požadavky právních předpisů EU včetně požadavků obsažených

v technických pokynech

k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“.

MPO

3Q 2022

ÚSPĚŠNÁ MODERNIZACE A PROVOZ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO PASY (EPASY) A VÍZA (EVC2)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů

Milník 16

Propojením systému ePasy

s hlavními registry a vízovým systémem EVC2 byla

v souladu se systémem EES zavedena funkce krátkodobých a dlouhodobých víz. 

MV

4Q 2022

DOKONČENÍ PLNĚ FUNKČNÍHO SOFTWAROVĚ DEFINOVANÉHO DATOVÉHO CENTRA, VČETNĚ DATOVÝCH KONTEJNERŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Investice č. 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Milník 20

Dokončení, uvedení

do provozu a zpřístupnění plně funkčního softwarově definovaného datového centra včetně datových kontejnerů.


MV

4Q 2022

ZVÝŠENÍ POČTU KONFERENČNÍCH MÍSTNOSTÍ V SYSTÉMU SOUDNICTVÍ, KTERÉ BUDOU NOVĚ VYBAVENY A PŘIPOJENY TAK, ABY UMOŽNILY VIDEOKONFERENCE
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Investice č. č. 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici

Cíl 30

Zvýšení počtu konferenčních místností vybavených videokonferenčními zařízeními z 170 na 470.

MV

4Q 2022

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI EVROPSKÉHO CENTRA EXCELENCE V OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE PRO BEZPEČNOST A OCHRANU OBČANŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie


Investice č. 1: Evropské centrum excelence v AI „pro bezpečnější společnost“ 

Milník 50

Vzniklé Evropské centrum excelence v oblasti umělé inteligence pro

bezpečnost a ochranu občanů má podpořit výzkum, spolupráci a zavádění nových aplikací

na poli umělé inteligence.

MPO

4Q 2022

DOKONČENÍ TECHNICKÉ REALIZACE EVROPSKÉ INFRASTRUKTURY BLOCKCHAINOVÝCH SLUŽEB V PŘÍPADECH POUŽITÍ A ZAHÁJENÍ PILOTNÍ FÁZE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie


Investice č. č. 5: Evropský projekt pro DLT financování digitalizace SME pro překonání krize (evropská infrastruktura

blockchainových služeb – EBSI) – dluhopisy DLT pro financování malých a středních podniků


Milník 55

Zahájení pilotního programu s cílem umožnit malým a středním podnikům nabízet dluhopisy na základě technologie sdíleného registru v regulačním pískovišti v rámcích evropské infrastruktury blockchainových služeb. 

MPO

4Q 2022

VÝVOJ A PROVOZOVÁNÍ REFERENČNÍCH APLIKACÍ PRO INTELIGENTNÍ MĚSTA
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie


Investice č. 6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)


Cíl 57

Dokončení pěti referenčních aplikací v rámci programu Inteligentní města.

MPO

4Q 2022

PLNÝ PROVOZ NEJMÉNĚ JEDNOHO ZKUŠEBNÍHO PROSTŘEDÍ NA ZÁKLADĚ DIGITÁLNÍ SOUBĚŽNÉ TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI V LETECKÉM PRŮMYSLU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.4: Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie


Investice č. 13: Podpora výzkumu a vývoje

v leteckém průmyslu

Milník 67

Dokončení zkušebního prostředí jádra motoru, které umožní výrobcům leteckých motorů testovat digitální páry leteckých motorů; pořízení dalších experimentálních leteckých motorů vybavených vysokým

počtem čidel umožňujících vývoj nových leteckých technologií a zkušebního zařízení pro experimentální letadla pro testování motorů za letu.


MPO

4Q 2022

DOKONČENÍ 26 PROJEKTŮ Z PŘEDEM DEFINOVANÉHO SOUBORU PROJEKTŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 3: Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)

Cíl 90

Dokončení 26 projektů

z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího zhruba

121,88 km modernizovaných tratí, devět modernizovaných železničních stanic

s rekonstruovanou tratí a bezpečně a bezbariérově přístupnými nástupišti a

35 staničních budov se sníženou energetickou náročností, zvýšeným komfortem a lepšími službami pro cestující.

MD

4Q 2022

DOKONČENÍ MODERNIZOVANÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NEBO TUNELŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 95

Modernizace třech železničních umělých struktur pro provozní fázi (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy).

MD

4Q 2022

DOKONČENÍ PŘEJEZDŮ SE ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 96

Dokončení 120 přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti, tj. s nově

instalovaným nebo modernizovaným světelným výstražným systémem nebo mechanickým zabezpečovacím zařízením.

MD

4Q 2022

DOKONČENÍ VYBUDOVANÝCH CYKLOSTEZEK, CHODNÍKŮ A BEZBARIÉROVÝCH TRAS
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 97

Vybudování 24 km cyklostezek/chodníků/

a bezbariérových tras.


MD

4Q 2022

POSOUZENÍ TRAJEKTORIÍ UDRŽITELNÝCH DODÁVEK BIOMASY V ČESKU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.3: Přechod na čistší zdroje energie


Reforma č. 2: Modernizace distribuce tepla

v soustavách dálkového vytápění

Milník 111

Provedení a zveřejnění realizované Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ve věci posouzením trajektorií udržitelného využívání bioenergie a dodávek biomasy v České republice a jeho dopadů na využití půdy, změny ve využití půdy, lesní propady uhlíku

a na biologickou rozmanitost, jakož i vlivu

na kvalitu ovzduší pro období 2020–2030, a to

v souladu s požadavky právních předpisů EU včetně požadavků obsažených v technických pokynech k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 

MPO

4Q 2022

ZADÁNÍ VŠECH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTY INVESTIC DO OBĚHOVÝCH ŘEŠENÍ V PODNICÍCH MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda


Investice č. 2: Oběhová řešení v podnicích

Milník 150

Oznámení o zadání všech veřejných zakázek

na projekty investic

do oběhových řešení

v podnicích Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vybrány byly projekty, které posilují transformaci průmyslu směrem

k nízkouhlíkové, oběhové a digitální společnosti, snižují materiálovou náročnost výroby a spotřebu primárních zdrojů.

MPO

4Q 2022

ZADÁNÍ VŠECH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTY ÚSPOR A OPTIMALIZACE SPOTŘEBY VODY V PRŮMYSLU MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda


Investice č. 3: Úspora vody v průmyslu

Milník 152

Oznámení o zadání všech veřejných zakázek

na projekty úspor a optimalizace spotřeby vody v průmyslu Ministerstvem průmyslu a obchodu. Budou vybrány projekty, které optimalizují spotřebu vody ve výrobním procesu instalací nových technologií a zařízení pro úsporu

vody, přímou recyklací vody v průmyslových odvětvích náročných na spotřebu vody, opětovným využitím znečištěné/použité provozní vody v jiných procesech, optimalizací využití vody

v podnicích veřejných služeb, snížením ztrát vody

v uzavřených okruzích nebo optimalizací využití páry nebo jejího distribučního potenciálu.

MPO

4Q 2022

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA VÝSTAVBU SIMULAČNÍHO CENTRA INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 6.1: Zvýšení odolnosti systému zdravotní

péče


Investice č. 1: Vznik simulačního centra

intenzivní medicíny a optimalizace systému vzdělávání

Milník 232

Oznámení o zadání veřejné zakázky na výstavbu simulačního centra intenzivní medicíny, které bude zajišťovat odbornou

přípravu pro zdravotníky

v široké škále lékařských oborů: anesteziologie a resuscitace; ostatní obory lékařské i nelékařské – nácvik dovedností souvisících s urgentními stavy; přednemocniční péče a sanitka; urgentní příjem; JIP a víceúčelový operační sál; integrovaný záchranný systém; soft skills – komunikace v týmu, krizová

komunikace, vedení. 

MZ

4Q 2022

STUDIE PROVEDITELNOSTI OVĚŘENA NEZÁVISLÝM ORGÁNEM
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 6.2: Národní plán na posílení onkologické

prevence a péče


Investice č. 1: Vybudování a zřízení Českého onkologického institutu

Milník 240

Ověření studie proveditelnosti zpracované dle doporučených pokynů EK z prosince 2014 nezávislým orgánem. Byl ověřen: lékařský program / funkční plán a předběžný návrh vhodný pro účely projektování a zadávání veřejných zakázek; studie proveditelnosti, včetně posouzení potřeb v kontextu širší zdravotní strategie, technické, provozní a ekonomické proveditelnosti, udržitelnosti z finančního

i personálního hlediska a dopadu na poskytování onkologické péče

na regionální a vnitrostátní úrovni, včetně doby strávené cestováním a odborné způsobilosti.

MZ

4Q 2022

OPĚTOVNÉ ZALESNĚNÍ 12 000 HA PLOCH MELIORAČNÍMI A ZPEVŇUJÍCÍMI DŘEVINAMI (LISTNATÉ DŘEVINY A JEDLE BĚLOKORÁ / ABIES ALBA)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu


Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně

Cíl 140

Podpoření projektů se zaměřením na opětovné zalesnění plochy o velikosti 12 000 ha. Zalesnění se zaměří na zajištění vícegeneračního multidruhového lesa.

MZe

3Q 2022

ZADÁNÍ VŠECH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTY INVESTIC DO RECYKLAČNÍ INFRASTRUKTURY MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.7: Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda


Investice č. 1: Budování recyklační infrastruktury

Milník 148

Podpoření projektů, které investují do infrastruktury pro energetické využití odpadů pro dlouhodobou vizi odpadového hospodářství a recyklačního průmyslu. Projekty se zaměří na přeměnu alespoň 50 % hmotnosti zpracovaného tříděného odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, na druhotné suroviny.

MŽP

3Q 2022

VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe


Investice č. 3: Podpora výzkumu a vývoje

Cíl 229

Podpoření deseti projektů výzkumu, vývoje a inovací

v oblasti životního prostředí. Zaměření na prioritní tematické oblasti jako jsou ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší, zlepšení nakládání s odpady a jejich využívání, ochrana přírody a krajiny nebo bezpečné a odolné prostředí, včetně předcházení přírodním a antropogenním nebezpečím a zmírnění jejich následků.

MPO

3Q 2022

ÚPLNÉ FUNGOVÁNÍ JEDNOTNÉ DIGITÁLNÍ BRÁNY
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.1: Digitální služby občanům a firmám


Investice č. 1: Digitální služby pro koncové uživatele

Milník 7

Vytvoření jednotné platformy pro občany a firmy umožňující minimálně: podání počáteční žádosti

o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci; žádost o stanovení použitelných právních předpisů; žádost o důchod a předdůchodové dávky

z povinných systémů; žádost o financování vysokoškolského vzdělávání například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce.

MV

4Q 2022

ROZŠÍŘENÍ NÁRODNÍHO KATALOGU OTEVŘENÝCH DAT S POKROČILÝMI FUNKCEMI
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.1: Digitální služby občanům a firmám


Investice č. 2: Rozvoj otevřených dat

Milník 11

Zaregistrování a zveřejnění veřejných dat z celé veřejné správy v Národním katalogu otevřených dat. Katalog obsahuje pokročilé funkce pro vyhledávání, dochází

ke zvýšení počtu katalogizovaných dat a služeb, včetně zveřejnění číselníků ve fondu veřejných dat. K dispozici budou nové nástroje pro přístup

ke statickým údajům a metasystém pro státní statistické služby.

MV

4Q 2022

ÚSPĚŠNÉ ZŘÍZENÍ A FUNGOVÁNÍ UNIVERZÁLNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA UMOŽŇUJÍCÍHO KLIENTŮM KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOU SPRÁVOU NA JEDNOM MÍSTĚ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů

Milník 15

Zavedení systému CzechPOINT 2.0, který bude veřejnosti poskytovat řadu asistenčních služeb, výňatky z informačních systémů veřejné správy, bude možnost podávat vyplněné formuláře státní správě nebo s ní komunikovat. Vytvořen byl také informační systém pro centrální ověřování (CAAIS). 

MV

4Q 2022

MODERNIZACE BEZPEČNOSTNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A SYSTÉMU SPRÁVY UDÁLOSTÍ POLICIE ČR A ROZŠÍŘENÍ JEHO VYUŽITÍ NA OCHRANU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI DALŠÍCH PĚTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ, KTERÉ BUDOU VYBRÁNY NA ZÁKLADĚ STUDIE RIZIK A PROVEDITELNOSTI
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Investice č. 3: Kybernetická bezpečnost

Milník 23

Uvedení do provozu plně funkčního a modernizovaného bezpečnostního informačního systému a systému správy událostí a dalších pěti informačních systémů vybraných na základě studie rizik a proveditelnosti. 

MV

4Q 2022

ÚPLNÉ FUNGOVÁNÍ TŘÍ KOMPETENČNÍCH CENTER POSKYTUJÍCÍCH KONZULTAČNÍ SLUŽBY ORGÁNŮM, KTERÉ PROVÁDĚJÍ ZMĚNY V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH A V EKOSYSTÉMU EGOVERNMENTU PŘEDPOKLÁDANÉ V RÁMCI REFOREM A INVESTIC PODLE BODU A. KOMPONENTY Č. 1.1 A BODU B. KOMPONENTY Č. 1.2 PLÁNU PRO OŽIVENÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram


Komponenta: 1.2: Digitální systémy veřejné správy


Reforma č. 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti a elektronického zdravotnictví

Milník 25


Vytvoření a uvedení do provozu tří kompetenčních center pro eGovernment, kybernetickou bezpečnost a elektronické zdravotnictví, která budou poskytovat konzultační a poradenské služby orgánům při realizaci vybraných reforem a investic.

MV

4Q 2022

DOKONČENÍ 20 PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYBUDOVÁNÍ ODOLNÉ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
HarmonogramKomponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace

na klimatickou změnu


Investice č. 1: Protipovodňová ochrana

Cíl 132

Předložení zprávy

o dokončení 20 projektů vypracované nezávislým technickým odborníkem certifikovaným Ministerstvem zemědělství. Při realizaci budou upřednostněna přírodní řešení a bude předcházeno výstavbě a/nebo rekonstrukci umělých betonových prvků protipovodňové infrastruktury. Pokud jde

o projekty rekonstrukce nebo modernizace přehrad (zejména projekt přehrady Orlík), realizace nesmí vést ke zvýšení kapacity přehrad.

MZe

4Q 2022

SPOLUPRÁCE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ S VEŘEJNOU VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ V RÁMCI NÁRODNÍCH CENTER KOMPETENCE
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
HarmonogramKomponenta: 5.2: Podpora výzkumu a vývoje

v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe


Investice č. 2: Podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (v souladu se strategií pro inteligentní specializaci)

Cíl 228

Realizace projektů dlouhodobé spolupráce

30 malých a středních podniků s veřejnou výzkumnou organizací

v rámci čtyř nově vytvořených Národních center kompetence. Celkový rozpočet čerpaný na tento účel bude činit nejméně

58 000 000 EUR.


MPO

4Q 2022