Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

3. ŽÁDOST O VÝPLATU

ve výši: 201 843 782  EUR

předpokládaný termín podání: 2023

Stav Implementace:

splněno

očekávané splnění

do termínu podání 3. Žádosti

o výplatu


očekávané výrazné zpoždění/nesplnění

ZMĚNA MINISTERSKÉ VYHLÁŠKY O LESNÍM HOSPODÁŘSKÉM PLÁNOVÁNÍ (změna Vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu


Investice č. 4: Budování lesů odolných klimatické změně

Milník 139

Přijetí změny ministerské vyhlášky o lesním hospodářském plánování, která konkrétně připraví půdu pro vícegenerační, vícedruhové a odolné lesy.

MŽP

1Q 2023

DOKONČENÍ 40 PROJEKTŮ REGULACE PŘÍVALOVÝCH TOKŮ (MALÉ PŘEHRADY ZE DŘEVA A PŘÍRODNÍHO KAMENE) ZA ÚČELEM ZPOMALENÍ POVRCHOVÝCH ODTOKŮ A PROJEKTY ZADRŽOVÁNÍ VODY V LESÍCH (ZADRŽOVÁNÍ VODY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE)
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu


Investice č. 5: Zadržování vody v lesích

Milník 142

Vypracování zprávy nezávislým subjektem o dokončení 40 projektů. Projekty vychází z přírodě blízkých řešení (v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu a politikou ČR pro boj proti suchu).

MZe

1Q 2023

VSTUP V PLATNOST OPATŘENÍ PŘIPRAVENÝCH MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU, JEJICHŽ CÍLEM JE VYTVOŘIT DATABÁZI PLÁNŮ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ A ZVÝŠIT POČET MĚŘENÍ KVALITY SÍTĚ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.3: Digitální vysokokapacitní sítě


Reforma č. 1: Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací

Milník 32

Vstup v platnost nezbytné legislativní úpravy a dokončení technické specifikace zaměřené na zřízení databáze záměrů investičních projektů ve smyslu zák. č. 194/2017 Sb.

MPO

2Q 2023

VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO TESTOVACÍHO A EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 1.5: Digitální transformace podniků


Investice č. 2: Evropské referenční a testovací zařízení

Cíl 70

Vytvoření evropského referenčního testovacího a experimentálního zařízení a zahájení jeho provozu. Toto zařízení tvoří propojení mezi sektory výzkumu (jako je centrum excelence v oblasti umělé inteligence) a širším hospodářstvím (jako jsou evropská a národní digitální inovační centra).

MPO

2Q 2023

SCHVÁLENÍ PLÁNŮ MOBILITY
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Reforma č. 1: Vytváření alternativ k energeticky a prostorově náročné silniční dopravě

Milník 78

Všechna statutární města ČR (města nad 40 tis. obyvatel) mají plán udržitelné městské mobility (SUMP) schválený zastupitelstvem města na základě vládou schválené koncepce městské a aktivní mobility.

MD

2Q 2023

DOKONČENÍ DVOU PROJEKTŮ Z PŘEDEM DEFINOVANÉHO SOUBORU PROJEKTŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 2: Elektrizace železnic

Cíl 87

Dokončení dvou projektů z předem definovaného souboru projektů zahrnujícího 39,7km elektrifikovaných tratí a čtyři trakční napájecí stanice se zvýšeným výkonem nebo nově vybudované.

MD

2Q 2023

DOKONČENÍ MODERNIZOVANÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ NEBO TUNELŮ
Reforma/Investice
Milník/Cíl
Popis
Vlastník 
Harmonogram

Komponenta: 2.1: Udržitelná doprava


Investice č. 4: Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely, cyklostezky a bezbariérové trasy)

Cíl 99

Modernizovaná železniční umělá struktura dokončena pro provozní fázi.

MD

2Q 2023