Aktuálně

Harmonogram přípravy návrhu Národního plánu obnovy.

Fáze 1

Srpen – září 2020


Od přípravy Hospodářské strategie k Východiskům Národního plánu obnovy

 • Pilíře připravované Hospodářské strategie 2030 byly pro účely Národního plánu obnovy doplněny o Zdraví a odolnost obyvatel a další složky v reakci na COVID-19.
 • Byly sesbírány projekty a aktivity k realizaci v jednotlivých oblastech v příštích letech celkově za téměř 1 bilion Kč, ty byly následně zúženy na realizovatelné akce celkem za 282 mld. Kč.
 • Gesční rezorty koordinovány Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem vlády, připravily text Východisek Národního plánu obnovy.

Fáze 2

Říjen – prosinec 2020


Předložení Východisek NPO Evropské komisi a zahájení konzultací

 • 15. října ČR jako první členský stát předložila Východiska NPO z rukou premiéra Andreje Babiše předsedkyni Komise paní Ursule von der Leyen.
 • Byly zahájeny oficiální pravidelné konzultace s Komisí pod taktovkou Úřadu vlády i s hospodářskými, sociálními, územními i dalšími partnery v pravidelných týdenních intervalech i na individuální bázi řízené Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 • Rezorty rozpracovaly jednotlivé komponenty Plánu do detailu včetně nastavení cílů, milníků i rozvržení výdajů do jednotlivých let realizace.
 • ČR postupně zaslala EK komponenty k dalšímu jednání.

Fáze 3

Leden – březen 2021


Detailní technické konzultace k jednotlivým komponentám NPO na evropské i národní úrovni

 • 12. února vešlo v platnost příslušné Nařízení EK, které stanovilo finální rámec pro přípravu NPO.
 • Pokračovaly konzultace i úpravy dle připomínek na národní i evropské úrovni a sladění Plánu s legislativním rámcem EU.
 • Proběhla a probíhají jednání v 7 výborech Senátu a několika výborech a podvýborech Sněmovny Parlamentu ČR.
 • Finalizují se všechny části NPO.

Fáze 4

Březen – srpen 2021


Zahájení schvalovacího procesu na národní i evropské úrovni

 • Proběhne finalizace pracovních verze NPO a Plán bude předložen do Mezirezortního připomínkového jednání (do konce března).
 • Po vypořádání připomínek bude Plán předložen vládě ČR k projednání a následně Evropské komisi ke schválení. Evropská komise a následně Rada EU mají dohromady 3 měsíce od předložení ze strany členských států.
 • Předpokládané schválení a uzavření souvisejících smluvních dokumentů mezi ČR a EK se předpokládá v letních měsících tohoto roku.

Máte dotaz? Napište nám.