Alokace

thin

179 mld. Kč

Granty z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

191 mld. Kč

Celkové granty a podpora z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR.

Národní plán obnovy (NPO) je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) ve výši přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic zahrnutých do Národního plánu obnovy se předpokládá ve výši přibližně 191 mld. Kč bez DPH. Rozdíl mezi těmito částkami, tj. necelých 11,5 mld. Kč, bude ČR financovat ze státního rozpočtu.

Cíle a pilíře Národního plánu obnovy, které vytvářejí podmínky pro rozvoj.