Alokace


Jaké jsou podmínky čerpání a celková alokace z finančních programů Evropské unie.

thin

Kolik prostředků dostane z EU Česká republika, v jaké formě a kdy? To se dozvíte v této části.

Alokace nových finančních programů Evropské Unie.

Česká republika využívá po roce 2020 prostředky z řady evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratné podpory, tak finančních nástrojů – výhodných půjček. Žadatelé se budou moci od příštího roku ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období. Podrobnější informace.


179 mld. Kč

Granty z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

191 mld. Kč

Celkové granty a podpora z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

Nástroj pro oživení a odolnost (RRF).

V důsledku pandemie COVID-19 se česká i evropská ekonomika propadla do recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční poptávku a narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce se obnovují pomalu. Společnou reakcí zemí Evropské unie je realizace politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým prvkem mezi nimi je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR.

Národní plán obnovy (NPO) je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) ve výši přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic zahrnutých do Národního plánu obnovy se předpokládá ve výši přibližně 191 mld. Kč bez DPH.

Cíle a pilíře Národního plánu obnovy, které vytvářejí podmínky pro rozvoj.