Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

179 mld. Kč

Granty z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

191 mld. Kč

Celkové granty a podpora z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)