Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

23.03.2023

Česko obdrželo první platbu z evropského Nástroje pro oživení a odolnost ve výši 928 milionů EUR, tedy přes 22 miliard Kč.

Prostředky byly Evropskou komisí uvolněny Česku v návaznosti na úspěšnou realizaci řady reformních opatření v oblastech digitálního vzdělávání,

elektronického zdravotnictví či transparentnosti systému řízení střetu zájmu a investic do rekonstrukce dopravní infrastruktury a dalších.

Kompletní výčet splněných 37 milníků a cílů je uveden na webových stránkách Národního plánu obnovy v sekci Plnění NPO.

Evropská komise vydala 8. února kladné předběžné hodnocení plnění příslušných milníků a cílů a žádost byla pozitivně posouzena také Hospodářským a finančním výborem Rady EU.

 

Celkově zatím Česko v rámci mimořádného fondu obnovy získalo přes 1,8 miliardy EUR, které významně přispějí k růstu hospodářství a posílení jeho odolnosti vůči budoucím výzvám.

Celkově bude moci Česko na plnění cílů Národního plánu obnovy využít až 7 mld. EUR ve formě dotací.