Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

1.6.2021

Komise dnes od Česka obdržela oficiální plán pro oživení a odolnost. Plán stanoví reformy a veřejné investiční projekty, které Česko hodlá realizovat

za podpory Nástroje pro oživení a odolnost... více zdroj