Cíle a pilíře


Cíle a pilíře Národního plánu obnovy, které vytvářejí podmínky pro rozvoj.

thin

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky penězům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), největšího nástroje z unijního plánu obnovy Next Generation EU. Finanční prostředky budou směřovat mj. do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence. NPO má pomoc s nastartováním a modernizací tuzemské ekonomiky nejen v souvislosti s pandemií COVID-19.

Cílem je posilování odolnosti, prosperity, oživení ekonomiky a kvality života.

Cílem Národního plánu obnovy je vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19, akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky, zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života a posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky. Dále jde o udržení zaměstnanosti a zlepšení podmínek pro vzdělávání, zlepšení efektivity veřejné správy a vybudování znalostní ekonomiky.

6 pilířů pro posilování odolnosti, prosperity, oživení ekonomiky a kvality života.

Pilíře Národního plánu obnovy jsou. 1. Digitální transformace, 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, 3. Vzdělávání a trh práce, 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19, 5. Výzkum, vývoj a inovace, 6. Zdraví a odolnost obyvatel. Vzhledem k nezbytnosti digitální a zelené transformace ekonomiky budou ve všech prioritních oblastech Národního plánu obnovy podporována inovativní řešení založená na výsledcích výzkumu, ve vhodných případech zahrnující výzkumnou a vývojovou fázi realizovaných řešení.

6 základních pilířů

  1. Digitální transformace
  2. Vzdělávání a trh práce
  3. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
  4. Instituce,regulace a podpora podnikání v reakci na COVID
  5. Výzkum, vývoj a inovace
  6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Jak probíhá příprava návrhu Národního plánu obnovy a jednání s Evropskou komisí.