Cíle a pilíře


Cíle a pilíře Národního plánu obnovy

thin

Národní plán obnovy (NPO) je souhrn reforem a investic, které chce Česká republika realizovat díky penězům z Evropské unie, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), největšího nástroje z unijního plánu obnovy Next Generation EU. Finanční prostředky budou směřovat mj. do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence. NPO má pomoc s nastartováním a modernizací tuzemské ekonomiky nejen v souvislosti s pandemií COVID-19.

Hlavní cíle NPO:

  • Vyvedení české ekonomiky z krize vyvolané pandemií COVID-19
  • Akcelerace digitální a zelené tranzice ekonomiky
  • Zvýšení ekonomické prosperity a kvality života
  • Posílení produktivity, konkurenceschopnosti a odolnosti ekonomiky
  • Udržení zaměstnanosti a zlepšení podmínek pro vzdělávání
  • Zlepšení efektivity veřejné správy
  • Budování znalostní ekonomiky

6 základních pilířů NPO:

vychází ze stávající situace českého hospodářství, dlouhodobých trendů, dopadů úpadku způsobeného pandemií a dalších vládních strategických dokumentů

1. Digitální transformace,

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice,

3. Vzdělávání a trh práce,

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19,

5. Výzkum, vývoj a inovace,

6. Zdraví a odolnost obyvatel.

Jak probíhá příprava návrhu Národního plánu obnovy a jednání s Evropskou komisí.