Cíle a pilíře

Cílem je posilování odolnosti, prosperity, oživení ekonomiky a kvality života.

Národní plán obnovy obsahuje priority vlády ČR a jeho jednotlivé části, vč. finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků.


Cílem NPO je přispět k oživení ekonomiky a posílení její odolnosti. Součástí NPO jsou aktivity směrující do rozvoje digitální infrastruktury, digitalizace státní správy a podniků a k podpoře podnikání. Plán dále přispívá k rozvoji udržitelné dopravy, čisté mobilitě, ochraně životního prostředí, přičemž značná část se soustředí na zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství. Nedílnou součástí NPO je podpora vzdělávání a aktivit souvisejících s trhem práce, sociálními záležitostmi a kulturou. Důraz je věnován také výzkum, vývoji a inovacím a v neposlední řade také systému zdravotní péče.


Misí Národního plánu obnovy je:

  • Vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19
  • Akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky
  • Zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života
  • Posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky
  • Udržet zaměstnanost a zlepšit podmínky pro vzdělávání
  • Zlepšit efektivitu veřejné správy
  • Budovat znalostní ekonomiku