Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Harmonogram přípravy NPO nebyl závazně stanoven, členské země si potřebné termíny navrhovaly samy

a projednávaly je s Evropskou komisí. Finální verze NPO je kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami jednotlivých rezortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, se kterými se při jeho přípravě jednalo. V meziresortním připomínkovém řízení přišlo z 80 různých míst víc než 1 500 podnětů a návrhů na změny plánu, které Ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádalo.1. června 2021 Česko předkládá svůj oficiální plán pro oživení a odolnost ✔


 

19. července 2021 EK schvaluje plán Česka pro oživení a odolnost ✔6. září 2021 Rada ECOFIN schvaluje český Národní plán obnovy ✔


 

28. září 2021 EK vyplácí Česku předběžnou platbu ve výši 13 % celkové finanční částky ✔