Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

18.11.2022

Národní plán obnovy (NPO) je aktuálně v procesu přípravy aktualizace, při kterém může ČR požádat o dodatečných cca 30 mld. Kč z grantové části RRF, a to jak na základě dopočtu obálek pro členské státy (pro ČR až 14 mld. Kč) tak na základě propojení NPO s iniciativou REpowerEU.

Část týkající se REPoweEU je stále předmětem vyjednávání na evropské úrovni, ale mohla by do českého NPO přinést další prostředky až ve výši

16 mld. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako koordinátor Národního plánu obnovy spolupracuje s jednotlivými resorty a s Evropskou komisí na řadě podnětů, které by se mohly do aktualizovaného NPO zařadit.

Na návrh MPO vláda uložila resortům rozpracovat návrhy projektů, které mohou být zařazeny do NPO. S tímto navýšením je spojeno i financování reforem a investic v rámci nové energetické iniciativy REPowerEU, jež má urychlit snížení závislosti na ruském plynu.

Materiál popisuje základní formy, jakými může Česká republika přistoupit k úpravám NPO a dále výběr podnětů, které jsou určeny k dalšímu rozpracování. 

Výběr byl proveden z celkových podnětů za více než 125 miliard korun. Jednotlivá ministerstva budou mít nyní čas na to, aby navrhované projekty více rozpracovala, určila přesný harmonogram, cíle a náklady na financování,“ říká náměstek pro fondy Evropské unie Marian Piecha. 

Po jejich detailním rozpracování bude vláda rozhodovat o tom, jaké projekty budou v konečné fázi schváleny a stanou se součástí aktualizovaného NPO.

Předkládaný výběr projektů k dalšímu rozpracování tvoří větší množinu, než je očekávaný objem alokace z Evropské unie, a to z toho důvodu, aby byl vytvořen dostatečný zásobník projektů. Výběr obsahuje zejména podněty z oblasti energetiky (podpora infrastruktury pro energetiku, domácností a municipalit a podpora podnikatelů) a dále projekty, které jsou zaměřené na dostupné bydlení, podporu školství, výzkumu a vývoje, kyberbezpečnosti, péče o ohrožené děti a další.

Tiskovou zprávu ke schválenému usnesení naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.