Ministerský rada v Oddělení koordinace ČR a EU, Odboru

koordinace Národního plánu obnovy (2 pozice)


Náplň práce:

 • Podílí se na spolupráci a komunikaci s ostatními ministerstvy a dalšími implementačními útvary za účelem získání a zpracování informací o plnění cílů Národního plánu obnovy (NPO);
 • podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro zpracování žádosti o vyplacení finančních prostředků za celou Českou republiku;
 • podílí se na provádění kontrolní činnosti dosažených výsledků vlastníků komponent - monitoruje cíle a milníky na centrální úrovni, zajišťuje ověřování dosažených výsledků (plnění milníků a cílů) vlastníků komponent a jejich následné vyhodnocování;
 • podílí se na řízení finančních toků spojených s implementací NPO;
 • podílí se na spolupráci s auditními a kontrolními subjekty v rámci své činnosti a podílí se na řešení zjištěných nesrovnalostí;
 • podílí se na testování a úpravách informačního systému pro sběr dat pro přípravu žádosti o vyplacení finančního příspěvku;
 • podílí se na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast;
 • podílí se na zpracování analytických přehledů
 • podílí se na spolupráci a komunikaci s Evropskou Komisí za účelem vykazování souhrnných Žádostí o platbu a Zpráv o dosaženém pokroku při plnění plánu pro oživení a odolnost;
 • podílí na komunikaci s Evropskou Komisí za účelem předávání relevantních informací a pokynů směrem od Komise k implementačním útvarům Národního plánu obnovy;
 • podílí na spolupráci s vlastníky komponent a dalšími implementačními útvary za účelem průběžné koordinace a sledování plnění cílů a milníků;
 • podílí se na koordinaci a předávání dat a informací do systému EK.
 • připravuje podklady pro jednání s EK, pro jednání Vlády ČR, pro jednání Řídícího výboru NPO. Spolupracuje na zajištění sekretariátu Řídícího výboru NPO a Výboru NPO;
 • zajišťuje koordinační činností nad úrovní vlastníků komponent NPO.

Požadujeme:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
 • státní občanství České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie, popřípadě státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • věk min. 18 let,
 • plnou svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

 • možnost stát se profesionálem v dané oblasti,
 • možnost podílet se na nové a dynamické agendě RRF,
 • získat jedinečné know-how v oblasti fondů a podpory EU,
 • spolupracovat na implementaci NPO napříč resorty,
 • pružnou pracovní dobu,
 • motivující platové ohodnocení – 13. platová třída, podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
 • příjemný pracovní kolektiv,
 • kancelář v centru Prahy

Další zaměstnanecké benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • až 5 sick days ročně,
 • stravenky nebo stravenkový paušál,
 • bohaté možnosti odborného vzdělávání,
 • jazykové vzdělávání,
 • další měsíční benefity: příspěvek na penzijní nebo soukromé životní pojištění, individuální příspěvek na dovolenou, slevy na rekreační pobyty a zájezdy v tuzemsku a zahraničí, včetně dětských táborů, slevy na divadelní představení,
 • home office.

Další informace:

 • uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 2. 12. 2022
 • služební poměr na dobu určitou do 31. 12. 2026,
 • místo výkonu práce Praha,
 • termín nástupu leden 2023 nebo dle dohody,
 • plný pracovní úvazek

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace ČR a EU odboru koordinace Národního plánu obnovy (s1300)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace ČR a EU odboru koordinace Národního plánu obnovy (s1301)

 

Kontakt: Monika Bubenková, Odbor koordinace Národního plánu obnovy tel. 224 854 519, bubenkova@mpo.cz

Adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Datum vyvěšení: 03. 11. 2022

Datum svěšení: 02. 12. 2022