Ministerský rada v Oddělení metodické podpory, Odboru

koordinace Národního plánu obnovy


Náplň práce:

 • Zajišťuje metodickou podporu, koordinaci a kontrolu činnosti pracovníků svého oddělení.
 • Zajišťuje plynulou komunikaci a spolupráci se všemi odděleními odboru koordinace NPO.
 • Spolupracuje s vlastníky komponent a dalšími implementačními útvary za účelem získání a zpracování dat pro přípravu žádosti o platbu.
 • Podílí se na řízení finančních toků spojených s NPO. Ve spolupráci s odbornými útvary MPO zajišťuje činnosti rozdělování příchozích plateb k vlastníkům komponent.
 • Řeší nesrovnalosti nalezené v rámci své činnosti.
 • Spolupracuje s auditními a kontrolními subjekty v rámci své činnosti.
 • Řídí přípravu podkladů pro zprávu o pokroku dosaženém při plnění plánu pro oživení a odolnost.
 • V rámci své činnosti se podílí na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast.
 • Při výkonu své činnosti vždy postupuje v souladu s interní metodikou prostředí.
 • Provádí zpracování analytických přehledů.
 • Navrhuje provedení mimořádných kontrol u vlastníků komponent.

Požadujeme:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
 • státní občanství České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie, popřípadě státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • věk min. 18 let,
 • plnou svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

 • možnost stát se profesionálem v dané oblasti,
 • možnost podílet se na nové a dynamické agendě RRF,
 • získat jedinečné know-how v oblasti fondů a podpory EU,
 • spolupracovat na implementaci NPO napříč resorty,
 • pružnou pracovní dobu,
 • motivující platové ohodnocení – 13. platová třída, podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
 • příjemný pracovní kolektiv,
 • kancelář v centru Prahy

Další zaměstnanecké benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • až 5 sick days ročně,
 • stravenky nebo stravenkový paušál,
 • bohaté možnosti odborného vzdělávání,
 • jazykové vzdělávání,
 • další měsíční benefity: příspěvek na penzijní nebo soukromé životní pojištění, individuální příspěvek na dovolenou, slevy na rekreační pobyty a zájezdy v tuzemsku a zahraničí, včetně dětských táborů, slevy na divadelní představení,
 • home office.

Další informace:

 • uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 15. 12. 2022
 • služební poměr na dobu určitou do 31. 12. 2026,
 • místo výkonu práce Praha,
 • termín nástupu únor 2023 nebo dle dohody,
 • plný pracovní úvazek

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodické podpory odboru koordinace Národního plánu obnovy

 

Kontakt: Monika Bubenková, Odbor koordinace Národního plánu obnovy tel. 224 854 519, bubenkova@mpo.cz

Adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Datum vyvěšení: 15. 11. 2022

Datum svěšení: 15. 12. 2022