Ministerský rada v Oddělení monitoringu a informačního systému, Odboru koordinace Národního plánu obnovy

(zástup za MD)


Náplň práce:

 • podílí se na spolupráci a komunikaci s ostatními ministerstvy a dalšími implementačními útvary za účelem získání a zpracování informací o plnění cílů Národního plánu obnovy
 • podílí se na přípravě a zpracování podkladů pro zpracování žádosti o vyplacení finančních prostředků za celou Českou republiku,
 • podílí se na provádění kontrolní činnosti dosažených výsledků vlastníků komponent,
 • podílí se na řízení finančních toků spojených s implementací Národního plánu obnovy,
 • podílí se na spolupráci s auditními a kontrolními subjekty v rámci své činnosti a podílet se na řešení zjištěných nesrovnalostí,
 • podílí se na testování a úpravách informačního systému pro sběr dat pro přípravu žádosti o vyplacení finančního příspěvku,
 • podílí se na přípravě příruček a metodických postupů pro svěřenou oblast,
 • podílí se na zpracování analytických přehledů

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; v případě nesplnění požadavku na vzdělání může být přijat i uchazeč v bakalářském studijním programu nebo uchazeč, který vykonával činnosti podle § 5 zákona o státní službě v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 4 let, nebo získává studiem vzdělání požadované pro dané služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání;
 • státní občanství České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie, popřípadě státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • věk min. 18 let,
 • plnou svéprávnost,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

 • možnost stát se profesionálem v dané oblasti,
 • možnost podílet se na nové a dynamické agendě RRF,
 • získat jedinečné know-how v oblasti fondů a podpory EU,
 • spolupracovat na implementaci NPO napříč resorty,
 • pružnou pracovní dobu,
 • motivující platové ohodnocení – 13. platová třída, podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., s možností přiznání osobního příplatku již při nástupu,
 • příjemný pracovní kolektiv,
 • kancelář v centru Prahy.

Další zaměstnanecké benefity:

 • 5 týdnů dovolené,
 • až 5 sick days ročně,
 • stravenky nebo stravenkový paušál,
 • bohaté možnosti odborného vzdělávání,
 • jazykové vzdělávání,
 • další měsíční benefity: příspěvek na penzijní nebo soukromé životní pojištění, individuální příspěvek na dovolenou, slevy na rekreační pobyty a zájezdy v tuzemsku a zahraničí, včetně dětských táborů, slevy na divadelní představení

Další informace:

 • uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 30. 06. 2022
 • služební poměr na dobu určitou zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou,
 • místo výkonu práce Praha,
 • termín nástupu ihned, popř. dle dohody,
 • plný pracovní úvazek

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde.

 

Kontakt: Monika Bubenková, Odbor koordinace Národního plánu obnovy tel. 224 854 519, bubenkova@mpo.cz

Adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Datum vyvěšení: 16. 06. 2022

Datum svěšení: 30. 06. 2022