Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

03.11.2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v průběhu října tři výzvy z Národního plánu obnovy v rámci komponent "6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče"

  • Dne 6. října 2022 byla vyhlášena výzva s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“ .

Celý text této výzvy a další specifické podmínky naleznete zde.

  • Další vyhlášenou výzvou, ze dne 13. října 2022, je výzva s názvem "Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny".

Celý text této výzvy a další specifické podmínky naleznete zde.

  • Dne 27. října 2022 vyhlásilo MZ výzvu, jejíž předmětem je podpora předem definovaného projektu s názvem „Vznik simulačního centra intenzivní medicíny“.

Celý text výzvy a další specifické podmínky naleznete zde.