Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

10.5.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku.

Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy.


Podpora má přispět ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodního hospodářství podniku.

Bližší informace, včetně textu výzvy a jejích příloh, jsou k dispozici zde.

Výzva je zároveň vyvěšená na našem webu.