Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

30.8.2022

S ohledem na stávající energetickou situaci a možné budoucí krizové scénáře v odvětví dochází k prodloužení příjmu žádostí o podporu ve Výzvě „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“ až do 30. 11. 2022

Zároveň je prodloužen termín pro dodání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 180 na 270 dní (bod 8.3 Výzvy).

Informace o Výzvě zde.