Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

10.6.2022

MPO vyhlašuje z Národního plánu obnovy dvě nové výzvy na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích v rámci komponenty 1.5 Digitální transformace podniků.

Pro podnikatele v elektronických komunikacích je na výzvu Digitální podnik připraveno 1,5 miliardy Kč. Cílem této výzvy je podpořit zvýšení digitální úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

Bližší informace včetně textu výzvy a jejích příloh jsou k dispozici zde.

Dalších 600 mil. Kč je pro podnikatele připraveno ve výzvě Virtuální podnik. Cílem této výzvy je podpořit zvýšení digitální úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Bližší informace včetně textu výzvy Virtuální podnik a jejích příloh jsou k dispozici zde.

Výzva je zároveň vyhlášena na našem webu.