Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

27.04.2023

Národní plán obnovy se představí na Dni Evropy

Den Evropy proběhne v pátek 5. května 2023 od 13 hod. na Střeleckém ostrově v Praze.

Akce se koná v rámci 20. ročníku festivalu United Islands of Prague.

Odbor koordinace Národního plánu obnovy MPO zajistí prezentaci Národního plánu obnovy na společném stánku se zástupci MŠMT.

Stánky nabídnou členské země EU i různé mezinárodní organizace.

Akce je zdarma a je určena pro širokou veřejnost.

Kromě diskusí na zajímavá témata bude její součástí i bohatý kulturní program, včetně programu pro děti.

Jsou na ni tedy srdečně zváni všichni, kdo se chtějí pobavit a zároveň se dozvědět zajímavosti z prostředí Evropské unie.

Bližší informace jsou k dispozici na webu evropskedny.cz