Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

14.6.2022

V pátek 10.6.2022 se zástupci z Odboru koordinace Národního plánu obnovy setkali v Bratislavě na Úřadu vlády SR s kolegy z koordinačních subjektů slovenského a rakouského plánu obnovy.


Diskutovali o nastavování procesů a systému implementace reforem a investic a vyměnili si cenné zkušenosti spojené s realizací.

Věříme, že díky dobré spolupráci a sdílení poznatků z oblasti implementace plánů obnovy dokážeme efektivně dosáhnout výsledků při plnění našich cílů.