Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

20.6.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 17. června 2022 zahájilo veřejnou konzultaci k problematice rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově.

Tato veřejná konzultace je otevřena do 20.července 2022.


Veřejná konzultace je organizována za účelem prověření, zda připravované investice spolufinancované z prostředků z veřejných zdrojů do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově nenaruší hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací České republiky.

Plánované investice do sítí 5G v investičně náročných místech na venkově s finančními prostředky z veřejných zdrojů jsou založeny na následujících podmínkách:

  1. Držitelé rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmu 700 MHz musí splnit v stanovených termínech rozvojová kritéria prezentované v podmínkách aukce kmitočtů pro sítě 5G, a to bez jakékoliv participace finančních prostředků z veřejných zdrojů.
  2. Finanční prostředky z veřejných zdrojů budou poskytnuty nad rámec podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G s cílem zajištění pokrytí mobilním signálem v investičně náročných místech na venkově, kde celkově selhávají tržní mechanismy, tj. zde dosud nejsou vybudovány sítě 4G (LTE) nebo 5G.


Podrobné informace naleznete zde.