Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

09.02.2023

Evropská komise vydala po více jak dvouměsíčním zkoumání kladné předběžné hodnocení plnění příslušných milníků a cílů.

Česká republika tak úspěšně splnila soubor reforem a investic z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je zvyšování ekonomické prosperity a kvality života. Po schválení od členských států Evropské unie (EU) obdrží Česko přes 22 miliard korun.

Mám pro Česko dobrou zprávu. Vzhledem k úspěšnému splnění souboru reforem a investic je země připravena obdržet první platbu v rámci programu NextGenerationEU. Jakmile dají členské země EU zelenou, obdrží Česko více než 22 milionů korun, a to díky dobrému pokroku v plnění Národního plánu obnovy. Česko zapracovalo například na prevenci střetu zájmů při čerpání fondů EU, zrealizovalo investice do digitálních zařízení pro školy a přijalo strategii na podporu oběhového hospodářství do roku 2040. V neposlední řadě vítáme důležitá opatření na zvýšení energetické účinnosti železnic a veřejných budov. Pokračujte v dobré práci, Česko! Komise vám stojí po boku na cestě k oživení,“ říká předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Naše úsilí se vyplatilo. Díky splnění prvních 37 milníků a cílů obdrží Česká republika přes 22 miliard korun, lidé to poznají například na rychlejších vlakových spojích, v digitálních službách nebo ve zvyšování energetické účinnosti veřejných budov,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Splnili jsme první důležitý úkol, musíme ale dále pokračovat.“

Pro úspěšné dokončení první platby musí žádost ještě posoudit poradní Výbor pro hospodářskou politiku, Hospodářský a finanční výbor a Výbor pro komitologii. K samotné výplatě by mělo dojít v průběhu března v celkové výši 1 066 888 563 EUR (včetně 13 % předfinancovaní, které ČR již obdržela).

Pokud bude Česko i nadále svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 miliard EUR, které jsou rozložené do devíti výplat.

Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví.


Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026.


Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.