Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

11.7.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 8. 12. 2021 první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů v programu EXCELES, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Odbornou komisí bylo vybráno 5 projektů, se kterými byly ke 30. červnu 2022 podepsány smlouvy.

Vítězné vědecké týmy budou moci čerpat v letech 2022–2025 podporu za téměř 5 miliard Kč.

Úspěšná realizace projektů bude mít pozitivní dopad nejen na kvalitu výzkumu a vývoje ve vybraných zdravotnických oborech, ale především posílí schopnost výzkumných kapacit reagovat na aktuální společenské potřeby a výzvy, kterým Česká republika čelí v souvislosti s výskytem závažných onemocnění s vysokou smrtností a s dopady jejich systémových rizik.

Celá tisková zpráva zveřejněna na webových stránkách MŠMT.