Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

07.02.2023

Agentura CzechTrade a Ministerstvo kultury zahájili společnou iniciativu Design Credits, která je součástí Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.


Cílem iniciativy Design Credits je motivovat a podporovat vzájemnou spolupráci designérů registrovaných v Adresáři designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací.


Administraci a vyhodnocování žádostí o dotaci provádí Design Centrum CzechTrade. Podpora z Design Credits je určena pro malé a střední podniky působící v různých odvětvích průmyslové nebo řemeslné výroby.


Podrobné informace k výzvě a procesu podání žádosti žadatelé naleznou na webových stránkách Ministerstva kultury nebo na webových stránkách agentury CzechTrade.