Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

02.09.2022

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 17. května 2021 č. 467 o schválení Národního plánu obnovy byla zřízena Platforma pro digitalizaci hospodářství (dále „Platforma“).

Tato platforma je stálým poradním a koordinačním orgánem Ministerstva průmyslu a obchodu pro naplňování cílů a realizaci investic Komponenty č. 1.5 Digitální transformace podniků Národního plánu obnovy (dále „NPO“) v oblasti digitální transformace.

Platforma bude koordinovat propojení všech aktérů vnitrostátního digitálního ekosystému, jako jsou evropská a národní centra digitálních inovací, centra excelence v oblasti umělé inteligence, vnitrostátní kompetenční centra pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a kybernetickou bezpečnost, evropská referenční testovací a experimentální zařízení, inovační centra a klienti všech těchto center.

Celá zpráva zveřejněna na webových stránkách MPO.