Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci.


Národní plán obnovy

Směrem k digitální společnosti.

Výzkum a vývoj pro budoucnost.

Národní plán obnovy

S ohledem na přírodu a klima.

Udržitelně nejen v průmyslu a v dopravě.

Národní plán obnovy

Dostupné vzdělání pro všechny generace. Odolné zdravotnictví a důraz na prevenci.

thin

Co má za cíl Národní plán obnovy

Vyšší životní úroveň a odolné zdravotnictví s důrazem na prevenci

Investice do vzdělání a trhu práce pomohou přilákat nové firmy a kapitál, které podpoří transformaci hospodářství. Lepší prevence, zvýšení kapacity a efektivity zdravotnictví zapojí do ekonomiky starší generace. Dojde tak k posílení odolnosti pracovní síly a ke zvýšení kvality života.

Směrem k digitální společnosti. Výzkum a vývoj pro budoucnost

Digitální transformace, která je prospěšná každému – zvýšení účasti starších občanů v ekonomice, snížení administrativní zátěže při komunikaci s úřady a propojení pracovní síly odkudkoliv v zemi. To vše za podpory výzkumu, vývoje a inovace, které posílí české hospodářství.

S ohledem na přírodu a klima. Udržitelně nejen v průmyslu a v dopravě

Národní plán obnovy se v rámci investiční hospodářské politiky zaměří na přechod  na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky. Mimo jiné půjde o podporu budování dobíjecích a plnících stanic, využívání alternativních paliv nebo zdrojů energie nahrazující uhlí.  Peníze poputují i do obnovy lesů a recyklace.


Co to vlastně Národní plán obnovy je a co bude pro Českou republiku znamenat?

1.

Představení

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika žádá EU o schválení finančního balíčku z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši přibližně 179 miliard korun bez DPH ve formě grantů. Celková výše investic 191 miliardy korun zahrnuje národní spolufinancování.

2.

Alokace

Odhadovaná celková alokace na granty v rámci podpory od Evropské unie pro roky 2020 až 2026 činí v případě České republiky 179 miliard Kč. Dále bude mít ČR možnost čerpat půjčky do výše přibližně 405 miliard Kč, které mají přímou návaznost na granty. Všechny závazky musí být učiněny do konce roku 2023.

3.

Cíle a pilíře

Cílem Národního plánu obnovy je nastartování pandemií poškozené ekonomiky. Evropská unie chce podpořit hlavně projekty zaměřené na snižování produkce skleníkových plynů a na adaptaci na klimatických změn. Základem plánu je 6 pilířů, které jsou rozdělené na tzv. komponenty, které obsahují konkrétní reformy a investiční akce.

4.

Harmonogram

Základní rámec fungování podpory byl schválen na jednání Evropské rady v červenci 2020. Východiska Národního plánu obnovy se začala rodit v srpnu 2020. Březen až srpen roku 2021 se nesl ve znamení schvalovacího procesu na národní i evropské úrovni.

5.

Podpora a čerpání

Předpokládá se, že prostředky se začnou čerpat v druhé polovině roku 2021. Peníze budou muset být ze 70 % zazávazkovány do konce roku 2022 a do roku 2023 pak zcela. Žádat o platby má být možné nejpozději do srpna roku 2026.

Aktuálně je vypsaná podpora pro pilíře

Je zde zobrazená pouze aktuálně vypsaná podpora.

Případové studie z čerpání podpory

Seadoo Jetski rental s.r.o.

Etiam ac quam eu nulla auctor lacinia a pretium felis. Aliquam erat volutpat.

Paperwork Studios s.r.o.

Morbi ex dui, consequat ut mauris sit amet, gravida pharetra dolor.

Na přípravě spolupracujeme s asociacemi, svazy, komorami a spolky