Poznejte náš plán

PRO MODERNÍ ČESKO

228,4 mld. Kč

NA UPGRADE ČESKA

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

Na to potřebuje zajistit kvalitnější vzdělávání a pružnější trh práce, digitalizovat veřejnou správu, přejít na obnovitelné zdroje energie a snížit energetickou náročnost průmyslu a budov. Potřebuje zvýšit svoji energetickou nezávislost a podpořit odolnost hospodářství a zdraví obyvatel.

Národní plán obnovy (NPO) definuje nezbytné reformy a investice a Evropská unie poskytne finanční zdroje pro jejich realizaci. NPO nemá za cíl konzervovat stávající stav, ale přinést naší zemi upgrade v mnoha směrech.

„Díky reformám a masivním investicím do digitální a zelené transformace, moderního vzdělávání, zdraví a celkové modernizace naší energetiky nastartujeme důležité změny a nasměrujeme Českou republiku na správnou trajektorii do budoucna.


Národní plán obnovy je cesta k lepší budoucnosti Česka.“


Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Jak NPO funguje

Plán je rozdělen do 7 tematických pilířů, které se dále člení na komponenty zahrnující konkrétní reformy a investice.

228,4 mld. Kč NA UPGRADE ČESKA

Finanční příspěvek EU je rozplánován do 9 splátek, přičemž celkem může Česko na svoji modernizaci získat až 209 mld. Kč ve formě grantů a až 19,4 mld. Kč ve formě půjček.

Uvolnění těchto splátek je podmíněno tím, že Česko bude průběžně uspokojivě plnit příslušné milníky a cíle, které si samo stanovilo v plánu. Všechny milníky a cíle musí být splněny nejpozději do poloviny roku 2026.

Jak plníme npo

1.

Žádost o výplatu

1 066 888 563 €

Splněno

2.

Žádost o výplatu

666 565 000 €

Splněno

3.

Žádost o výplatu

142 506 202 €

Splněno

4.

Žádost o výplatu

1 268 379 005 €

Bude podána

5.

Žádost o výplatu

687 612 537 €

Bude podána

6.

Půjčka - žádost o výplatu

190 898 578 €

Bude podána

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií