Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky na oživení ekonomiky po pandemii koronaviru a na zelenou a digitální transformaci.


Národní plán obnovy

Směrem k digitální společnosti.

Výzkum a vývoj pro budoucnost.

Národní plán obnovy

S ohledem na přírodu a klima.

Udržitelně nejen v průmyslu a v dopravě.

Národní plán obnovy

Dostupné vzdělání pro všechny generace. Odolné zdravotnictví a důraz na prevenci.

thin

Úvodní slovo


Národní plán obnovy je poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, který obsahuje priority vlády ČR. A především platí, že je to plán pro každého z nás.


Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami České republiky, jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná.


Počítáme s tím, že prostředky z plánu půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.


Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech, NPO tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond, programu TREND, který administruje Technologická agentura ČR aj.


Ze seminářů, které k NPO pořádáme v krajských městech, víme, že je již v přípravě celá řada zajímavých a kvalitních projektů, což mě opravdu těší. Věřím, že společně dosáhneme toho, že Česká republika bude ekonomikou založenou na inovacích a že prostředky vynaložené z NPO zlepší život všech.

Ing. Silvana Jirotková,

Náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání

Případové studie z čerpání podpory

Seadoo Jetski rental s.r.o.

Etiam ac quam eu nulla auctor lacinia a pretium felis. Aliquam erat volutpat.

Paperwork Studios s.r.o.

Morbi ex dui, consequat ut mauris sit amet, gravida pharetra dolor.

Na přípravě spolupracujeme s asociacemi, svazy, komorami a spolky