Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Úvodní slovo


Národní plán obnovy je poctivě připravený a důkladně prodiskutovaný plán, který obsahuje priority vlády ČR. A především platí, že je to plán pro každého z nás.


Jednotlivé komponenty, včetně finančních alokací, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. ČR je v tom dál, náš Národní plán obnovy počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami České republiky, jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná.


Počítáme s tím, že prostředky z plánu půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.


Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech, NPO tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond, programu TREND, který administruje Technologická agentura ČR aj.


Ze seminářů, které k NPO pořádáme v krajských městech, víme, že je již v přípravě celá řada zajímavých a kvalitních projektů, což mě opravdu těší. Věřím, že společně dosáhneme toho, že Česká republika bude ekonomikou založenou na inovacích a že prostředky vynaložené z NPO zlepší život všech.

Ing. Silvana Jirotková,

Náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání


Případové studie z čerpání podpory

Seadoo Jetski rental s.r.o.

Etiam ac quam eu nulla auctor lacinia a pretium felis. Aliquam erat volutpat.

Paperwork Studios s.r.o.

Morbi ex dui, consequat ut mauris sit amet, gravida pharetra dolor.

Národní plán obnovy – plán pro oživení a odolnost ČR.

Národní plán obnovy (NPO) je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádá o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) ve výši přibližně 7 036 mil. eur bez DPH (179 mld. Kč) ve formě grantů. Celková výše investic zahrnutých do Národního plánu obnovy se předpokládá ve výši přibližně 191 mld. Kč bez DPH. Rozdíl mezi těmito částkami, tj. necelých 11,5 mld. Kč, bude ČR financovat ze státního rozpočtu.

Na přípravě spolupracujeme s asociacemi, svazy, komorami a spolky