MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE PŘEDPOKLADEM PRO UPLATNĚNÍ V DIGITÁLNÍ DOBĚ

Inovace ve vzdělávání a pružný trh práce zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky

Vzdělávání

a trh práce

45 229 mil. Kč

Na změny musí být připraveni nejen studující, ale i pracující

Reformy ve školství, vzdělávání učitelů, modernizace škol a zavádění inovativních metod výuky připraví studenty lépe na život v digitální době.


Podpoří se nutné odstraňovaní přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a vzniknou nové kapacity pro zajištění péče o děti v jeslích.

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče zajistí důstojné podmínky pro dlouhodobě nemocné i pro seniory.


Hlavní komponenty

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (4 857 mil. Kč)

3.2 Adaptace školních programů (15 356,6 mil. Kč)

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (25 015,4 mil. Kč)

4 857 mil. Kč

Školy budou vybaveny technologiemi, které pomohou při výuce na dálku a přiblíží vzdělání mladé generaci.

HLAVNÍ KOMPONENTY

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (4 857 mil. Kč)

Vzdělávání bude přizpůsobeno měnícím se potřebám trhu práce, a to nárůstem počtu IT odborníků, zlepšením pokročilých digitálních dovedností u ekonomicky aktivního obyvatelstva a zajištěním dlouhodobé zaměstnatelnosti.

Reformy

Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání

Investice

Implementace revidované kurikula a digitálních dovedností učitelů

Vybavení škol digitálními technologiemi


Garant

3.2 Adaptace školních programů (15 356,6 mil. Kč)

Přizpůsobení studijních programů novým formám vzdělávání a novým oborům, zejména digitální odbornosti. Bude podpořeno doučování žáků ohrožených neúspěchem, učitelé a odborníci získají nové znalosti pro výuku v heterogenních třídách.

Reformy

Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce

Podpora znevýhodněných škol

Investice

Rozvoj vybraných klíčových akademických pracovišť

Doučování žáků


Garant

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (25 015,4 mil. Kč)

Odstraňování přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce, vytvoření nové kapacity pro zajištění péče o děti mladších tří let. Budování kapacit v oblasti dlouhodobé péče a modernizace současných sociálních služeb.

Reformy

Rozvoj politik zaměstnanosti

Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti

Reforma v oblasti dlouhodobé péče

Reforma péče o ohrožené děti

Investice

Rozvoj politik zaměstnanosti

Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

Rozvoj a modernizace infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií