o NPO

„Národní plán obnovy vnímám jako skvělou příležitost pro rozvoj České republiky. Samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Na realizaci těchto reforem a investic získá Česká republika z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility - RRF) až 9,2 mld. EUR.


Plán má významný evropský rozměr a zapadá tak do mozaiky nástroje NextGenerationEU. Cílem by tedy mělo být hospodářské oživení a zároveň budování odolné společnosti. Národní plán obnovy je určen především pro občany. Zasahuje do mnoha oblastí každodenního lidského života a výsledky tohoto plánu budou viditelné ve všech oborech, se kterými se můžeme potkat. Ve školství, zdravotnictví, v zemědělství, v oblasti kultury, v podpoře podnikatelů, ve vědě apod.


Oproti běžným kohezním nástrojům je tento plán hlavně o reformách. Investice jsou jistě důležité, ale velký důraz je kladen právě na reformy, jež mají svou realizací zlepšit prostředí v ČR, tedy na změnu, kterou realizace plánu přinese občanům. Samozřejmě slovíčko „plán“ je v tomto případě klíčové. Důležité je, aby plány byly reálné a realizovatelné. Je žádoucí nastavit směr a snažit se co nejvíce přiblížit výsledku.


Pokud hovořím o plánování a o cílech, tak toto je základ, na němž je čerpání z RRF postaveno. V tomto nástroji není důležité pouze „vyčerpat výdaje“, jak jsme tomu zvyklí ze strukturálních fondů, ale klíčové je dosažení výsledku, tj. splnění milníků a cílů.

Národní plán obnovy, je jako každý plán, spojen s jasně daným termínem pro jeho realizaci. Ta je u NPO dána rokem 2026, kdy v druhé polovině roku můžeme podat poslední žádost o výplatu finančních prostředků a čerpat prostředky z RRF. Času tedy není mnoho a z toho důvodu je realizace plánu ambiciózní.


Evropské prostředky v tomto případě pomáhají České republice, aby se stala konkurenceschopnější a udržitelnější ekonomikou a také našim občanům a celé společnosti ke zvýšení odolnosti.


Je to plán, je to příležitost, které je třeba využít.“

Ing. Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu

Časová osa Národního plánu obnovy

2. 6. 2021

Česko předkládá svůj oficiální plán pro oživení a odolnost

19. 7. 2021

Evropská komise schválila plán Česka na oživení a odolnost

28. 9. 2021

Evropská komise vyplatila ČR předběžnou platbu ve výši 915 milionů eur

25. 11. 2022

Česko předkládá první žádost o platbu za splnění 37 milníků a cílů

8. 2. 2023

Evropská komise schválila ČR první žádost o platbu ve výši 928 milionů eur

30. 6. 2023

Česko předkládá aktualizaci NPO

26. 9. 2023

Evropská komise schválila aktualizaci Národního plánu obnovy

6. 12. 2023

Česko předkládá druhou a třetí žádost o platbu za splnění 28 milníků a cílů

19. 2. 2024

Evropská komise schválila ČR druhou žádost o platbu ve výši 702 milionů eur

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií