Aktualizace národního plánu obnovy

Vláda a Evropská komise schválily aktualizovaný Národní plán obnovy (NPO), jehož významnou částí je nově zápůjčka z Nástroje pro oživení a odolnost. Oproti původnímu NPO s alokací 179 mld. Kč se tak Plán zvýšil o dalších 50 mld. Kč.

Původní NPO vznikl jako reakce na covid a měl pomoci nastartovat ekonomiky EU po krizi. Na pandemii však téměř plynule navázala další energetická krize v důsledků ruské agrese proti Ukrajině. Nový NPO má pomoci s celkovou energetickou transformací. Úprava NPO zahrnuje také priority současné vlády (např. řešení dostupnosti bydlení a digitalizaci státní správy).

Aktualizovaný npo zahrnUJE 4 typy úprav:

1.

Změny původního NPO a přenastavení některých projektů, usnadní jejich realizaci a čerpání

2.

Navýšení grantové části o cca 15,3 mld. Kč, které ČR obdržela navíc

3.

Navýšení grantové části o cca 17,4 mld. Kč na posílení energetické bezpečnosti REPowerEU

4.

Rozšíření NPO o úvěrovou část ve výši cca 19,4 mld. Kč

SCHÉMA: AKTUALIZACE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

GRANTOVÁ ČÁST


ÚVĚROVÁ ČÁST


Původní NPO po úpravách

176,3 mld. Kč

2021

Navýšení Obálky (UPDATE)

15,3 mld. Kč

2023

REPowerEU

17,4 mld. Kč

včetně BAR 1,3 mld. Kč

2023

ZÁPŮJČKA

19,4 mld. Kč

2023

Časový plán

Červen

2023

Finální verze aktualizovaného NPO včetně zápůjčky z RRF byla oficiálně zaslána Evropské komisi.

Září

2023

Evropská komise vyhodnotila a schválila aktualizovaný NPO a předložila revidované Prováděcí rozhodnutí Rady (CID) Radě ke schválení.

Říjen

2023

Rada EU schválila revidované Prováděcí rozhodnutí Rady a revidovaný CID nabyl účinnosti.

Prosinec 2023

Byla podepsána dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí o financování a o zápůjčce, čímž se dodatečné prostředky finanční podpory z RRF smluvně zazávazkovaly.

co přináší upravený npo nového?

Finanční prostředky na posílení energetické bezpečnosti České republiky a na pomoc s její energetickou transformací, urychlení dekarbonizace a snížení nákladů na energie pro domácnosti a firmy.

Příklady

Miliardy na energetické úspory, využívání OZE a posílení distribuční sítě.

Energetickou transformaci podpoří i celá řada reforem. Např. novelizace energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření Elektroenergetického datového centra, urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů OZE apod.

Významné investice budou směřovat do elektrizace železnic a budou doprovázeny souvisejícími reformami železniční ho sektoru a dekarbonizace dopravy jak o např. strategie čisté mobility a vodí ková strategie.

Zápůjčka – oproti předchozí vládě jsme se rozhodli využít výhodnou zápůjčku z Nástroje pro oživení a odolnost.

Příklady

Půjčka je příležitostí investovat do oblastí, které jsou nezbytné pro transformaci společnosti a ekonomiky: do energetiky a bydlení. Jedná se o investice, které bychom stejně museli učinit a díky této půjčce na ně nyní získáme finanční prostředky s nižším úrokem.

Půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost je poskytována za výhodných podmínek, s nižší úrokovou sazbou, než by si nyní půjčovala sama ČR, a zejména s desetiletým odkladem splátek jistiny.

Velká část investic financovaných z půjčky je koncipována jako finanční nástroje: půjčky, záruky, koinvestiční fondy apod. Jedná se tedy o návratnou podporu, kde se výnosy z investic vrací zpět a mohou být použity buď na další investice (princip revolvingového fondu) nebo na splácení půjčky zpět do rozpočtu EU.

Co přinese nový npo občanům?

Dostupné bydlení

Plán obnovy obsahuje systémovou reformu v oblasti bydlení, která má vyřešit současnou kritickou situaci s nedostupností bydlení v mnoha regionech. Nový zákon o podpoře v bydlení nabídne obcím soubor nástrojů za účelem pomoci obyvatelům v této oblasti, včetně rozvoje obecní ho bytového fondu. V obcích s rozšířenou působností vzniknou kontaktní místa, kde lidem poradí, jak řešit jejich bytovou situaci.

Možnosti sdílení elektřiny

Zásadní revoluci v oblasti energetiky občanům přinesou reformy umožňující sdílení elektřiny mezi různými odběrnými místy a v rámci energetických společenství. Lidé tak budou moci využívat přebytky ve výrobě elektřiny (např. ze solárních panelů na chatě) a snižovat si tak celkové náklady na energie.

Posílení kyberbezpečnosti

V digitální oblasti budou mít občané prospěch například z investic do posílení kybernetické bezpečnosti nebo rozvoje informačních systémů a digitálních služeb v sociální oblasti.

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií