KVALITNÍ INSTITUCE JSOU ZÁKLADEM DOBŘE FUNGUJÍCí SPOLEČNOSTI

Posílení protikorupčního rámce a podpora veřejných investic zlepší fungování státu. Rozvoj portfolia Národní rozvojové banky rozšíří investiční možnosti podnikatelů.

INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

10 375,1 mil. Kč

Fungování veřejné sféry má zásadní dopad na ekonomiku.

Bude posílen protikorupční rámec České republiky se zaměřením na oblasti prevence a odhalování korupce.

Systémová podpora veřejných investic připraví regionální investory na přechod na zelenou a digitální ekonomiku. Společný efekt reforem a investic umožní rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Hlavní komponenty

4.1 Systémová podpora veřejných investic (3 626,6 mil. Kč)

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky (1 000 mil. Kč)

4.3 Protikorupční reformy (bez finančního příspěvku)

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy (298,5 mil. Kč)

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního odvětví (5 450 mil. Kč)

5 450 mil. Kč

Budování regionálních kulturních center a digitalizace celého kulturního sektoru pomohou překonat útlum vyvolaný pandemií.

HLAVNÍ KOMPONENTY

4.1 Systémová podpora veřejných investic (3 626,6 mil. Kč)

Poskytování metodické podpory při přípravě projektů, modernizace strategického rámce a kapacity v oblasti veřejných zakázek, příprava investičních projektů a zvýšení počtu zaměstnanců zabývajících se prováděním Plánu pro oživení a odolnost České republiky

Reformy

Metodická podpora při přípravě projektů v souladu s cíli EU

Metodická podpora a modernizace veřejných investic

Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU

Zvýšení účinnosti a posílení provádění národního plánu pro oživení a

odolnost


Garant

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v roli národní rozvojové banky (1 000 mil. Kč)

Rozšíření produktové řady ČMZRB o nový kvazikapitálový nástroj a posílení kapacit ČMZRB pro jeho provádění.

Reformy

Rozvoj Českomoravské záruční a rozvojové banky jako národní rozvojové banky

Investice

Vývoj nové řady kvazikapitálových nástrojů na podporu podnikání


Garant

4.3 Protikorupční reformy (bez finančního příspěvku)

Posílení protikorupčního rámce České republiky se zaměřením na oblast prevence a odhalování korupce, jak obecně prostřednictvím ochrany oznamovatelů.

Reformy

Ochrana oznamovatelů korupce

Posílení legislativního rámce a transparentnosti v oblasti soudů, soudců, státních zástupců a soudních exekutorů

Sběr a analýza dat o korupci

Stanovení pravidel pro lobbování

Kontrola a audit


Garant

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy (298,5 mil. Kč)

Veřejná správa by měla být více proklientsky orientovaná, resp. by mělo dojít k posílení pozice občana jako klienta veřejné správy.

Reformy

Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve veřejné správě


Garant

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního odvětví (5 450 mil. Kč)

Využití kulturního a kreativního odvětví pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky a posílení odolnosti sektoru zavedením statusu „umělce/umělkyně“ do legislativy.

Reformy

Status umělce/umělkyně

Legislativní reforma zavádějící vícezdrojové financování kulturních institucí

Investice

Rozvoj regionálního kulturních a kreativních odvětví

Digitalizace kulturních a kreativních odvětví

Kreativní vouchery


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií