Sdílej

Protikorupční rámec – novelizace zákona o skutečných majitelích

Novela reaguje na výtky Evropské komise a zajišťuje, že česká právní úprava evidování skutečných majitelů vyhovuje požadavkům a předpisům Evropské unie. Jedná se zejména o změnu vymezení skutečného majitele a zrušení některých dosavadních výjimek z evidenční povinnosti. Přijatá novela posiluje transparentnost systému, a to zejména ve vztahu k čerpání evropských fondů.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií