NOVÝ PILÍŘ NPO POSÍLÍ ENERGETICKOU BEZPEČNOST ČESKA

Investice a reformy v rámci REPowerEU urychlí celkovou energetickou transformaci.

transFOrmace

17 384 mil. Kč

Pilíř REPowerEU je součástí aktualizace NPO a jeho rozsah a komponenty budou schváleny v září 2023.

V reakci na narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu realizuje Evropská komise plán REPowerEU. Iniciativa, která byla zahájena v květnu 2022, má za cíl pomoci zemím EU šetřit energií, vyrábět čistou energii a diverzifikovat její dodávky.

V rámci REPowerEU získá Česko dodatečné finanční prostředky především na posílení energetické bezpečnosti a na pomoc s energetickou transformací. Připravovaná opatření zároveň urychlí dekarbonizaci a přispějí ke snížení nákladů na energie pro české domácnosti, firmy, ale i veřejný sektor.

Energetickou transformaci podpoří řada reforem, například novelizace energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření Elektroenergetického datového centra, urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů OZE nebo podpora zelených dovedností a programů na vysokých školách.

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií