Hlavní pilíře

NPO zahrnuje desítky reforem a investicí v 7 prioritních oblastech různé náročnosti a složitosti. Společným cílem všech je zlepšit fungování Česka pro jeho občany a zvýšit jeho odolnost do budoucna.

1.

37 788,9 mil. Kč

Digitální

transformace

2.

95 013 mil. Kč

Fyzická infrastruktura

a zelená tranzice

3.

45 229 mil. Kč

Vzdělávání

a trh práce

4.

10 375,1 mil. Kč

INSTITUCE A REGULACE A PODPORA

PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5.

10 095 mil. Kč

VÝZKUM, VÝVOJ

A INOVACE

6.

12 441 mil. Kč

ZDRAVÍ A ODOLNOSt

obyvatel

7.

17 461,3 mil. Kč

repowereu

Sledujte průběh upgradu Česka

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií