INVESTICE DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Zdravotní stav obyvatel má významný ekonomický dopad, který se projevuje v míře zaměstnanosti či zatížení zdravotního a sociálního systému.

zdraví a odolnost obyvatel

12 441 mil. Kč

Zdraví je zásadní prioritou celé ČR

Důležitost oblasti zdraví a zároveň její provázanost s národním hospodářstvím podtrhla pandemie COVID-19, která si vyžádala zásadní omezení ve všech aspektech života.

Cílem NPO v oblasti zdraví a odolnosti obyvatel je rozvoj a zvýšení dostupnosti intenzivní medicíny, specializované a rehabilitační péče po kritických stavech, ale také vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Hlavní komponenty

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče (3 901 mil. Kč)

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče (8 540 mil. Kč)

8 540 mil. Kč

Vznik a rozvoj centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu

HLAVNÍ KOMPONENTY

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče (3 901 mil. Kč)

Rozvoj systému vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti akutní péče. Zvýšení dostupnosti a rozvoj komplexní rehabilitační péče pro pacienty zotavující se z kritického stavu a větší využití vysoce specializovaných diagnostických nástrojů. Zlepšení dostupnosti léčby vážných kardiovaskulárních onemocnění, včetně transplantační medicíny.

Reformy

Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků

Investice

Vznik simulačního centra intenzivní medicíny

Rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech

Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny


Garant

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče (8 540 mil. Kč)

Zvýšit odolnost systému onkologické prevence a péče, který je zatížen dlouhodobými negativními dopady pandemie COVID-19 a adaptovat tento systém na budoucí krize a očekávatelný nárůst incidence nádorů a jejich pokročilých forem.

Reformy

Národní onkologický program ČR – NOP ČR 2030

Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů

Investice

Vybudování Českého onkologického institutu

Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče

Vznik a rozvoj Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči v Masarykově onkologickém ústavu


Garant

Poznejte další pilíře NPO

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

3. Vzdělávání a trh práce

4. INSTITUCE A REGULACE A PODPORA PODNIKÁNÍ V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOSt obyvatel

7. REPowerEU

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií