Sdílej

8. 11. 2023 - Centrum onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně

Cílem vybudování nového objektu Centra onkologické prevence je výrazně navýšit kapacity MOÚ pro realizaci a rozvoj všech programů onkologické prevence a soustředit preventivní péči do vlastního objektu, kde budou poskytovány služby občanům, kteří chtějí nádorovému onemocnění předejít nebo jej zachytit v časné – vyléčitelné – fázi. Součástí centra budou čtyři pracoviště: oddělení preventivních prohlídek, oddělení preventivního vyšetřování, oddělení preventivního poradenství a centrum genetické prevence.


Zároveň bude vybudováno Centrum inovativní a podpůrné onkologické péče zahrnující Centrum prvního kontaktu, Centrum klinického hodnocení, Centrum podpůrné péče a Edukační centrum. V rámci Centra inovativní a podpůrné onkologické péče bude také realizován pilotní projekt Programu „Cancer Survivorship Program“.

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií