Sdílej

Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů - splněná reforma

Reforma směruje ke zlepšení právního i faktického postavení oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů) v České republice. Součástí reformy je přijetí zákona o ochraně oznamovatelů, vytvoření vnějšího oznamovacího systému na Ministerstvu spravedlnosti a aktivity směřující ke zvyšování povědomí o této problematice. Více informací k tématu najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/ Zákon nabyl účinnosti k 1.8.2023 a ČR tak splnila další významný milník Národního plánu obnovy.

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií