Sdílej

27. 10. 2023 - Reforma kurikula a investice do digitálního vybavení škol

Proces digitalizace vzdělávání se skládá ze tří aktivit, které na sebe vzájemně navazují:


1. reforma obsahu vzdělávání (kurikula),


2. vybavení škol digitálními technologiemi se dvěma účely:


vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a zpřístupnění mobilních digitálních zařízení k zapůjčení znevýhodněným žákům v rámci prevence digitální propasti,


3. podpora digitálních dovedností učitelů. Reforma vzdělávacího obsahu zavádí do rámcového vzdělávacího programu novou klíčovou kompetenci a to digitální.


Školy musí tyto změny promítnout do svého školního vzdělávacího programu a začít podle něj učit na prvním stupni nejpozději od 1. září 2023 a na druhém stupni od 1. září 2024. Současně školy obdržely z NPO prostředky na nákup pokročilých digitálních pomůcek do výuky (MŠ, ZŠ a gymnázia) a na založení fondu/mobiliáře mobilních digitálních pomůcek, jehož cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií všem žákům.


Více zde: https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií