Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost.

Národní plán obnovy

Směrem k digitální společnosti.

Výzkum a vývoj pro budoucnost.

Národní plán obnovy

S ohledem na přírodu a klima.

Udržitelně nejen v průmyslu a v dopravě.

Národní plán obnovy

Dostupné vzdělání pro všechny generace.

Odolné zdravotnictví a důraz na prevenci.

Důstojné a spokojené stáří.

thin

Země EU společně reagují na COVID-19: restartují a modernizují ekonomiku

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček představil Národní plán obnovy, který má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku: 190 mld. Kč do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence. Na jeho přípravě spolupracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu s asociacemi, svazy, komorami a svazy.

Základní informace

Kvůli pandemii COVID-19 prochází Česká ekonomika obdobím recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční poptávku a narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce se obnovují pomalu.

Země EU na pandemii společně reagují: restartují a modernizují ekonomiku. Zásadním ekonomickým prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jde o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU (NGEU), který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. NGEU, který VFR nově doplňuje, dosahuje výše 750 mld. EUR, z toho 390 mld. EUR jsou granty, 360 mld. EUR půjčky.

Víceletý finanční rámec EU pro roky 2021 - 2027 (VFR) a tzv. Plán obnovy (Next Generation EU, NGEU) byl dohodnut na mimořádném jednání Evropské rady (ER) v červenci 2020. Ke konečné shodě na balíku dojde až po dokončení jednání s Evropským parlamentem (EP), která aktuálně běží.

Alokace pro Českou republiku

179 mld. Kč

Granty z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

191 mld. Kč

Celková výše investic zahrnutých do NPO

(bez DPH)

Alokace pro Českou republiku

Celková alokace pro ČR bude podle aktuálních odhadů činit přibližně 35,7 mld. EUR (39,9 mld. EUR v běžných cenách), tedy cca 964 mld. korun.

VFR zahrnuje zejména společnou zemědělskou politiku, politiku soudržnosti či přímo řízené programy. Oproti tomu Plán obnovy obsahuje některé zcela nové nástroje. Jedná se zejména o:

• Nástroj pro oživení a odolnost (RRF)

• Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)

• REACT-EU (koheze)

• Program rozvoje venkova

Národní plán obnovy

Platné ke dni 22. 7. 2021

Na přípravě spolupracujeme s asociacemi, svazy, komorami a spolky