Sdílej

1,6 MLD. Kč z NPO

Národní plán obnovy představuje zcela novou možnost získání finanční podpory prostřednictvím dotačního programu "Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu". 

Tento dotační titul posílí recyklační infrastrukturu prostřednictvím zkapacitnění a optimalizace systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Cílem této iniciativy je vytvořit nové kapacity pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a pořídit technologii pro konečné zapravování kompostu, který vzniká v bioodpadových zařízeních, na zemědělskou půdu.

 

Více informací o dotačním titulu zde.


© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií