Sdílej

2 mld. Kč na snižování sociálních nerovností ve vzdělávání

Přibližně 400 vybraných škol s vyšším počtem žáků ze znevýhodněného prostředí obdrželo celkem cca 1,8 mld. Kč na snižování sociálních nerovností. Školy mohou z prostředků uhradit asistenty pedagoga, školní psychology a další odborníky, kteří přispívají k celkové duševní pohodě dětí. Dále lze uhradit různé preventivní aktivity pro žáky a učitelům nabídnout kurzy dalšího vzdělávání.

Dalších 200 mil. čerpá Národní pedagogický institut ČR, který těmto vybraným školám nabízí analýzu potřeb dané školy a následně plán intervence v oblasti práce s žáky.

Více zde: https://www.edu.cz/npo/projekt-podpora-rovnych-prilezitosti/

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií