Sdílej

20. 11. 2023 - Národní plán obnovy ČR na InformEU Plenary Meeting 2023

Ve dnech 14. až 16. listopadu 2023 se v unikátním areálu Dolní Vítkovice v Ostravě uskutečnilo plenární zasedání InformEU 2023. Jedná se o celoevropskou síť komunikačních úředníků odpovědných za komunikaci investic EU a členských států hrazených z fondů EU, a to včetně Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

Zástupci MPO-DU se zúčastnili tohoto zasedání, jehož součástí bylo i speciální setkání představitelů Evropské komise a členských států EU k aktuálním otázkám komunikace národních plánů a ke sdílení dobré praxe v rámci RRF.


Zároveň byla příležitost navštívit některé zajímavé projekty v regionu realizované za pomoci evropských fondů. Centrum energetických a environmentálních technologií při VŠB Technické univerzitě Ostrava nabídlo velmi zajímavou přednášku o výzkumném projektu Národní centrum pro energetiku II. Následovala návštěva laboratoří na nově otevřeném polygonu CEET s prezentací principů cirkulární ekonomiky a s vysvětlením praktických aplikací inovací.

Tento projekt, pojmenovaný Inovativní řešení pro udržitelnou energetiku, je podpořený z prostředků NPO v rámci programu TAČR Národní centra kompetence. Inovativní řešení mají potenciál výrazně snížit emise skleníkových plynů a posílit energetickou soběstačnost ČR. Cílem projektu je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni.


Na plenární zasedání InformEU navázalo slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům soutěže RegioStars 2023. V kategorii sociální a inkluzivní Evropa vyhrál český projekt ProFem 2.0, který zajišťuje podporu a pomoc oběhem domácího a sexuálního násilí a který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Gratulaci si však zaslouží i další české projekty, které se dostaly do finále této prestižní a inspirativní soutěže.

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií