Poznejte náš plán

PRO MODERNÍ ČESKO

179,1 mld. Kč

NA UPGRADE ČESKA

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

Na to potřebuje zajistit kvalitnější vzdělávání a pružnější trh práce, digitalizovat veřejnou správu, přejít na obnovitelné zdroje energie a snížit energetickou náročnost průmyslu a budov. Potřebuje zvýšit svoji energetickou nezávislost a podpořit odolnost hospodářství a zdraví obyvatel.

Národní plán obnovy (NPO) definuje nezbytné reformy a investice a Evropská unie poskytne finanční zdroje pro jejich realizaci. NPO nemá za cíl konzervovat stávající stav, ale přinést naší zemi upgrade v mnoha směrech.

„Díky reformám a masivním investicím do digitální a zelené transformace, moderního vzdělávání, zdraví a celkové modernizace naší energetiky nastartujeme důležité změny a nasměrujeme Českou republiku na správnou trajektorii do budoucna.


Národní plán obnovy je cesta k lepší budoucnosti Česka.“


Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Jak NPO funguje

Plán je rozdělen do 7 tematických pilířů, které se dále člení na komponenty zahrnující konkrétní reformy a investice.

179,1 mld. Kč NA UPGRADE ČESKA

Finanční příspěvek EU je rozplánován do 9 splátek, přičemž celkem může Česko na svoji modernizaci získat až 179,1 mld. Kč ve formě grantů.

Uvolnění těchto splátek je podmíněno tím, že Česko bude průběžně uspokojivě plnit příslušné milníky a cíle, které si samo stanovilo v plánu. Všechny milníky a cíle musí být splněny nejpozději do 31. srpna 2026.

Jak plníme npo

1.

Žádost o výplatu 1 066 888 563 €

Splněno

2.

Žádost o výplatu 807 375 129 €

V procesu/termín 2023

3.

Žádost o výplatu 201 843 782 €

V procesu/termín 2023

4.

Žádost o výplatu 1 095 723 387 €

Termín 2024

*průzkum agentury Median pro NPO, duben 2023

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií