Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

Aktuality
Zahájení stavby protipovodňových opatření řeky Svratky
Položení základního kamene trolejbusové trati v Praze