Sdílej

Aktuální výzvy NPO v oblasti zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zodpovídá za komponenty NPO týkající se zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a také posílení onkologické prevence a péče.

Aktuálně jsou vypsané tři výzvy zaměřené na podporu rehabilitační péče, rozvoj vysoce specializované onkologické péče a také na zvyšování kvality programů screeningu nádorů.

Podrobné informace ke všem aktuálním výzvám Ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici zde: https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/narodni-plan-obnovy/vyzvy-narodni-plan-obnovy/vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-podporu-z-npo/aktualni-prijem-zadosti-nebyl-uzavren/

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií