Alokace

Alokace nových finančních programů Evropské Unie.

Česká republika je soudržnou společností 21. století, tedy s ekonomikou konkurenceschopnou jak v evropském, tak globálním kontextu, která zajišťuje vysokou kvalitu života obyvatel, minimalizuje ekonomické a sociální nerovnosti, respektuje přírodní a územní limity a úspěšně se adaptuje na globální změny.

Naše země získá z EU v programovém období 2021–2027 celkem 550 mld. Kč pro politiku soudržnosti. Alokace finančních prostředků je následující (částky jsou zaokrouhlené a k přepočtu z EUR na Kč je použitý kurz 26,11 CZK/EUR):

Program 
Alokace v mld. EUR 
Alokace v mld. Kč

Doprava

4,9

126,8

Integrovaný regionální operační program

4,8

125,2

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

3,1

81,8

Jan Amos Komenský

2,5

66,3

Životní prostředí

2,4

62,4

Spravedlivá transformace

1,6

42,9

Zaměstnanost+

1,5

38,1

Technická pomoc

0,24

6,3

Rybářství

0,03

0,78

Celkem

21,1

550,5