Sdílej

21. 12. 2023 - ČR obdržela od EK dalších přibližně 3,6 mld. Kč v rámci NPO

Jedná se o předfinancování k pilíři REPowerEU, jehož celková alokace finančních prostředků činí přibližně 17,4 mld. Kč. 

 

REPowerEU byl v rámci nedávné aktualizace NPO zařazen jako jeho nový sedmý pilíř. Zahrnuje důležité reformy a investice v oblastech týkajících se energetiky. Konkrétně se jedná například o novelizaci energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, urychlení povolovacích procesů pro obnovitelné zdroje energie, podporu zelených dovedností a programů na vysokých školách a řadu dalších opatření. 

 

Cílem celého pilíře je především posílení energetické bezpečnosti a urychlení celkové energetické transformace ČR. 

 

Více informací o REPowerEU je k dispozici na webu NPO zde

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií