Sdílej

Dětské skupiny jako alternativa k mateřským školám zlepší péči o předškolní děti

Cílem investice je zvýšit dostupnost služeb péče o děti mladší tří let. Pomůže tak řešit nízkou účast žen s malými dětmi na trhu práce a rovněž zvýšit přístup k péči o děti pro rodiny s nižšími příjmy, které si nemohou stávající služby dovolit.


Investice v sobě zahrnuje jak vybudování nových jeslí, tak rekonstrukce a rozšíření stávajících zařízení, a to včetně dětských skupin. Do roku 2026 tak vznikne více jak 7000 nových míst v dětských skupinách.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií