Sdílej

I. výzva Cirkulární řešení v podnicích

Velký počet podaných žádostí o podporu zaznamenala I. výzva Cirkulární řešení v podnicích.


Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.


Více informací o dotaci zde.

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií