Sdílej

10. 5. 2024 - Komunitní sdílení energie

Další převratná změna legislativy v oblasti energetiky, která byla schválena v prosinci 2023 (Lex OZE II), zavádí zcela nový institut energetického společenství (pro výrobu a sdílení elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje (pro ostatní druhy energie).


Principem komunitní energetiky bude sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Každý si bude moci vyrábět elektřinu na jedné nemovitosti a využívat ji i v jiné nemovitosti na území České republiky. Umožní sdružovat až 10 členů, kteří si vyrobenou elektřinu budou moci mezi sebou sdílet. Mezi členy může patřit například širší rodina, firma s více provozy nebo několik úřadů v obci. Pokud bude elektřina sdílena prostřednictvím distribuční soustavy, budou se na ni vztahovat standartní platby za použití elektrizační soustavy. Součástí novelizace je také vytvoření Elektroenergetického datového centra, které formou registrace umožní sdílení elektřiny jednotlivým subjektům. Povinnost vybavit členy společenství bezplatně chytrými elektroměry zároveň odstraní většinu administrativních bariér.


Vznikl tak základ komunitní energetiky, který bude ještě dále upravována navazujícími právními úpravami z hlediska akumulace a agregace zdrojů (Lex OZE III).

Sdílej

© 2023 Národní plán obnovy www.planobnovycr.cz

Financováno Evropskou unií