Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá

realizovat v rámci využití prostředků

Nástroje pro oživení a odolnost EU.

22.07.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky – Cirkulární řešení v podnicích z Národního plánu obnovy.

Pro průmyslové podniky je připravena 1 miliarda korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Celý text výzvy a další specifické podmínky naleznete zde.